Javni poziv za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Glasbene šole Franca Šturma

19. 11. 2021
19.11.2021
Objave in pozivi
01.12.2021 do 23:59
014-10/2021-2
19.11.2021
obcina@medvode.si
01 361 95 24