Geodetske meritve na območju Valburge in Hraš

4. 11. 2021