Javni poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Jela Janežiča

11. 10. 2021
11.10.2021
Objave in pozivi
29.10.2021 do 23:59
014-7/2021-2
11.10.2021
obcina@medvode.si