Vloga za posredovanje dokazila o spremembi namenske rabe zemljišča

Opis postopka

Stroški v postopku