Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Opis postopka

Stroški v postopku