Pobuda za spremembo občinskega prostorskega akta

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za izvedbo postopka