Pobuda za spremembo občinskega prostorskega akta

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov