Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi v novo zgrajeno stanovanjsko hišo

Priloge

Stroški v postopku