Poročilo o delu predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov