Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani

20.11.2020
20.11.2020
Objave in pozivi
04.12.2020 do 23:59
700-7/2020-2
20.11.2020
obcina@medvode.si