Predaja ključev novega vozila za PGD Preska Medvode

29. 9. 2020