Javna razgrnitev in javna obravnava predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

07.09.2020
07.09.2020
Javna naznanila in razgrnitve
06.10.2020 do 23:59
842-0009/2020
07.09.2020
cz@medvode.si
013619525