Rekonstrukcija cest Sp. Pirniče - Zavrh, Sora - Trnovec in Seničica - Medno

05.08.2020