Rekonstrukcija cest Sp. Pirniče - Zavrh, Sora - Trnovec in Seničica - Medno

5. 8. 2020