Javno zbiranje ponudb za prodajo treh sklopov nepremičnin, ki so v lasti Občine Medvode

28.07.2020
28.07.2020
Objave in pozivi
31.08.2020 ob 23:59
478-130/2020; 478-306/2020
28.07.2020
Ivo Rep, podžupan
obcina@medvode.si
01 361 95 36