10. seja občinskega sveta

Seja je potekala dne 17.06.2020 ob 16.30