Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Preska

01.06.2020
01.06.2020
Objave in pozivi
12.06.2020 ob 23:59
014-9/2020-1
28.05.2020