Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Pirniče

01.06.2020
01.06.2020
Objave in pozivi
12.06.2020 ob 23:59
014-7/2020-2
28.05.2020