Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Simona Jenka

08.05.2020