Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet Osnovne šole Medvode

08.05.2020