Sprememba urnika odvoza mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže

4. 3. 2020