Asfaltiranje cest v Valburgi in Hrašah

11. 11. 2019