Pravilno ločujemo odpadke in jih odlagamo v zabojnike

11. 11. 2019