Javna razgrnitev evidence nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020

14.10.2019
14.10.2019
Javna naznanila in razgrnitve
15.11.2019 ob 23:59
422-41/2019-7
10.10.2019
Locus d.o.o.
medvode@locus.si

Povezane objave