Občinski prostorski načrt Občine Medvode (2018)

20. 6. 2018

Povezava do predpisa

GRAFIČNI DEL ODLOKA O OPN OBČINE MEDVODE
Klikni tukaj za prikaz prilog
PROSTORSKO IZVEDBENI POGOJI ZA ENOTI UREJANJA PROSTORA ME_1126 IN SM_292
Klikni tukaj za prikaz prilog
PRILOGE
Klikni tukaj za prikaz prilog
TEKSTUALNI DEL
Klikni tukaj za prikaz prilog
MNENJA
Klikni tukaj za prikaz prilog
OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OPN
Klikni tukaj za prikaz prilog
POVZETEK ZA JAVNOST
Klikni tukaj za prikaz prilog
OKOLJSKO POROČILO ZA POTREBE IZDELAVE OPN OBČINE MEDVODE
Klikni tukaj za prikaz prilog
OBVESTILO O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA
Klikni tukaj za prikaz prilog
OBJAVA V URADNEM LISTU RS
Klikni tukaj za prikaz prilog