Posodobitev evidence Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)

7. 8. 2019