Nova pokrita tržnica, park in večnamenska prireditvena ploščad

09.07.2019

Povezane objave