Obnova vodovoda in gradnja plinovoda v Sori

8. 6. 2018