Za varno uporabo kurilnih naprav je odgovoren uporabnik

8. 3. 2018