JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE MEDVODE IN OKOLJSKEGA POROČILA Z DODATKOM

30. 1. 2017