GRADNJA KROŽIŠČA Z REKONSTRUKCIJO NAVEZOVALNIH KRAKOV NA SENICI

3. 7. 2017