Stari grad v Smledniku

Gradovi in dvorci
1216 Smlednik