Prva stran Pišite nam 
 
 

 

Občina Medvode

 
 OBČINA MEDVODE - Turistično društvo Hraše
 

TURISTIČNO DRUŠTVO HRAŠE

 

PODRUŽNIČNA CERKEV SV. JAKOBA

Cerkev se prvič omenja l. 1118, ko dobi krstno in pogrebno pravico. Tedaj je bila to najbolj preprosta, morda celo lesena cerkvica, ki je pripadala vodiški fari. Naslednjo omembo zgodovinskih virih zasledimo leta 1335, ko so vas Hraše, ki je imela tedaj pet kmetij, kupili grofje Celjski. Cerkvica sv. Jakoba tedaj preide v novoustanovljeni smledniški vikariat.

Cerkev sv. JakobaSedanja enoladijska cerkev s petosminskim prezbiterijem je konca 15. stoletja in kasneje barokizirana. Ladijski prostor je deljen v tri plitve obočne, križno rebraste pole, prezbiterij ima zvezdasto členjen strop z rebri. Sklepniki so rozete in ščiti, središčni pa je figuralski: Mati božja z detetom. Glavni portal ima zaključek v obliki deteljice, stranice so gotsko žlebljene z iztekom na ajdovo zrno.

Glavni oltar iz leta 1647 je delan v baročnem slogu. V sredini je plastika sv. Jakoba, ob straneh sv. Urh in sv. Nikolaj in na gredi sv. Lucija in sv. Barbara.

Stranska oltarja sta posvečena sv. Ani in sv. Antonu Puščavniku.

Na cerkvi je tudi četrta kontrolna točka Aljaževe poti od doma do doma.

 

                 Osveženo: 17. dec. 2015