Prva stran Pišite nam 
 
 

 

Občina Medvode

 
 OBČINA MEDVODE - Turistično društvo Goričane - Vaše

 

TURISTIČNO DRUŠTVO GORIČANE - VAŠE

 

GRAD GORIČANE

Grad GoričaneOb cesti, ki vodi proti Škofji Loki, stoji graščina Goričane (Goriče). Ime je dobila po starem gradu, ki je stal nekoč na griču nad sedanjo graščino in naj bi bil zgrajen že leta 928. Prve listine o obstoju gradu pa segajo v leto 1178, ko je Ulrik podaril Stiškemu samostanu zapuščino svojih staršev in svoje sestre, ki so med drugim podarili samostanu vse Goričane. Kot grad Goričane (Castrum Gortschach) je omenjen v zapisih iz leta 1256, kit grad Goriče (Castrum Gorizach) pa leta 1261. V listini iz leta 989 je omenjen plemič Pribislav (Pribizlaus), ki je prejel od Cesarja Otona III. nekaj posestev blizu Medvod. Ugotovitve zgodovinarjev se ujemajo, da gre za posestvo Goriče, ki je potemtakem staro že nad 1000 let. Valvazor navaja, da je imel grad v lasti »Ulitzamannus von Gortschach«. Kot lastniki so se vrstili Statembergi in Ortenburžani do leta 1420, Celjani do leta 1456 in nato Habsburžani. Cesar Friderik III je z listino datirano z dne 6. decembra 1461 ustanovil ljubljansko škofijo in ji hkrati prepustil tudi Goričanski grad. Potres leta 1511 je grad Goričane porušil. V letu 1613 pa ga je požgala še strela. Škof Tomaž ga v dobi reformacije ni dal več obnoviti. Grad je ostal v razvalinah.

Sedaj se vidi le nekaj kamnov. Iz razvalin starega gradu je škof Oton, grof Buchhein (1641-1664) začel graditi ob vznožju bivšega gradu novo graščinsko poslopje. Prav zaradi tega so ostanki stare graščine tako neznatni, ker je vse razpoložljivo kamenje razen temeljev vzidano v novo graščinsko poslopje. Ostalo je le ime Goričane, čeprav sedanja graščina ni več na griču. Poslopje je stalo tako brez večjih sprememn celih 100 let. Škof Ernest Amadej, grof Atiems, je graščino popolnoma predelal, ter v osmih letih docela spremenil notranjost. Eno sobo je opremil s freskami, nekaj pa s štukaturami, ki jih je izdelal celovško štukater. Znamenita je tudi kapelica, zgrajena v baročnem slogu in podvečene sv. Frančišku Saleškemu, ki ga je upodobil znameniti slikar Val Mentzinger leta 1753. Tudi druge slike v kapeli so njegovo delo.

Naslednji lastnik gradu je bil knez, škof Anton Acojzij Wolf. V bližnji preteklosti leta 1934 pa je v graščini zasedala pokrajinska partijska konferenca, katere se je udeležil tudi tovariš Tito. V spomin na ta dogodek je bila na levi strani vhodnih vrat vzidana marmorna plošča z naslednjim zapisom: » V tem poslopju je bila v mesecu septembru 1934 pokrajinska partijska konferenca.« Le ta je bila velikega pomena za razvoj partijske organizacije in revolucionarnega gibanja v Sloveniji. Pred leti se je ta slikovita baročna graščina spremenila v stalni muzej NOV, pod isto streho je deloval tudi muzej Azijskih redkosti. Sedaj je grad za turiste zaprt zaradi obnovitvenih del.

 

                 Osveženo: 17. dec. 2015